J65D-207 Çift Ağızlı Testere Eğesi

  • Tek kesim yüzeyler
  • Diş formu: 1= Kalın, 2= Orta, 3= İnce
J65D-207 175 - 7" 6 2 22 12